GLAMOUR HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 7811893366

ul. Rynkowa 92
62-081 Przeźmierowo
Polska


Adres e-mail: kam_vit21@wp.pl
Numer telefonu: 693569570

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000496869 przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.